OMT – Ortopedisk Manuell Terapi.

är ett specialistområde inom sjukgymnastiken för handhavande av

  • akuta och långvariga smärtproblem
  • funktionsstörningar
  • skador och sjukdomar i rörelsesystemet det NeuroMuskulo- Skelettala systemet.

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.

OMT anpassas till varje enskild patient utifrån den biopsykosociala modellen samt omfattas och drivs även av aktuell vetenskaplig och klinisk evidens.

Comments are closed.